is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een boeman is er niet",

Zegt zusje dan, maar ziet

Toch angstig om zich heen:

„Is er een boeman? Neen".

Piet trok op zekeren dag,

Toen zusje het niet zag,

Een jas aan wijd en lang, En dacht: nu wordt ze bang.

Hij deed zijn haar verward

En streek zijn koonen zwart...

Daar komt de boeman aan En wil naar Koosje gian.

Maar nauwlijks zag de hond, Wat vreemde man daar stond,

Of blaft en bijt meteen Den boeman in zijn been.

„Ik ben het, hoor", roept Jan En huilde er angstig van;

Doch zusje gaf geen kik,

Maar beefde van den schrik.

Toen kwam mamaatje gauw En hielp hen uit het nauw;

Maar Jan speelt na dien keer Wel nooit voor boeman meer.