is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

Het waarnemen van den klemtoon is ook een ontwikkelingstrap.

1. Wij waren er nu eenmaal toe gekomen, bij het aanleer en van een versje de woordjes door streepjes voor te stellen. Zoo b.v.

vAls 's avonds ik naar bed toe ga"

2. Toen kwam er evenwel iemand op de gedachte, — in verband met het leeren zingen — meteen de beklemde en onbeklemde lettergrepen door — en ^ voor te stellen.

vAls 's avonds ik naar bed toe ga"

en dat vond algemeen bijval.

3. Een derde deed evenwel de ervaring op, dat die streepjes en boogjes wel tamelijk grif worden gezet bij een versje, — doch heel wat moeite opleveren bij eigennamen van de kinderen bv.

Marius = — — -—

s