is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Het kind spreekt een groep letters uit, aap = groep van 2, straat = groep van 5 , — en toch moet het leer en die groep te ontbinden, leeren met heel wat moeite.

Wij moeten het kind brengen op den trap van den letterklank.

En nu de klemtoon. Een kind spreekt onberispelijk zonder en met klem, en toch onbewust.

Wij moeten het kind brengen op den trap van den klemtoon.

7. Ervaring. Dezen morgen had ik een leerzaam geval bij de 5- a 6-jarigen. Aan het einde van het woordschrift gekomen zei ik: „Nu mogen ze den klemtoon weer opvatten!" En toen vervolgde ik — met kinderen, die hadden moeten repeteeren —: Hier staat:

Netje: —

Maar wat staat er nü?"

(?)

Het was een kolossale vraag voor kinderen, die er in geen maand iets van gehoord hadden:

„Netjè!" riep A. B. met den klemtoon op je. Ik dacht: „Nu, die is er!"