is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Welk deel (lettergreep) van „boterham" kunt gij noemen dat de menschen u verstaan?

„Bo", een kind zegt ook wel van 'n bo.

2. Maar als een kind die derde lettergreep tegen moeder zei, (ham) zou ze het kind dan verstaan ?

3. Schrijf eens op den naam: „Elisabet".

Welke lettergreep is de duidelijkste?

- (E)

- (H)

- (sa)

— (bet)

„Bet" ... zoo heet onze meid.

4. Ik ken toch ook een meisje, die men met twee van die lettergrepen noemt, gij ook? (—lisa—)

5. Een meisje heet Hermina, schrijf op.

En de een noemde haar met den derden lettergreep, de ander met den tweeden, en weer een ander met twee lettergrepen. Welke?

Wijs nu eens die drie namen aan en noem ze: Den laatsten.

Den tweeden.

Den eersten en tweeden.

Den tweeden en derden.

6. Dito met Wilhelmina.

7. Margreta.

8. Enz. (Ook van den haan en de kip).