is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu moet gij de namen Maria en Helena lezen:

7. Gaat het niet vlot, dan: „Schrijf maar op: Maria ^ —'), Helëna (— —■ —

kabinet canapé lammetje rozijnen, enz.

Opmerking. Van 20 leerlingen waren 9 op den ontwikkelingstrap van den klemtoon, blijkens de proef: schotel en schotèl = — — en — —. Er werd nl. gevraagd: „Als dit: —■—- is, hoe spreek je dan —- — uit?"

9. Nu komt de toepassing op een onregelmatig versje als: „Er loopen lammetjes in het groen", of andere.

Opni. bij 1 tot 9. Men moet niet bij eiken lettergreep op de tafel laten tikken, want dan geeft het kind ook ie der en lettergreep denzelfden klem.