is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een versje.

Jan en Piet hadden ook nog een paar zusjes; daar heb ik nog weinig van verteld. Maar toen Piet op school lezen leerde, teekende hij ook op de lei alles, wat hij zag.

Zoo zat hij op een morgen al vroeg te teekenen, toen de boterham nog niet klaar stond. Zijn zusje kwam beneden en hield een praatje tegen de pop, die zij in de handen had.

„Jij meent zeker, dat het een mooie pop is", zei Piet, „maar dat is geen haar, hoor, wat ze op het hoofd heeft, — het is hooi".

„Niet waar, hoor lieve Lie", zei het meisje tegen de pop: „'tis wel echt haar, Piet jokt, en wil mij plagen. Ik zal eens aan de menschen op de straat laten zien, hoe mooi jij bent" — en toen zette zij de pop vlak voor het raam.

Piet ging de pop afteekenen met lange haren en groote ronde oogen, zóó, — en toen riep hij: „Anna, ik heb een portret geteekend, wil je eens kijken?"