is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen", riep Anna: „je zegt, dat mijn Lietje, die lieve pop, hooi op het hoofd heeft; nu wil ik niet kijken".

„Nou" riep Piet: „zij heeft echt haar op het hoofd, kijk dan maar".

Toen kwam Anna en keek naar het portret van de pop. „Jij bent een valsche jongen, hoor" riep ze: „zulk foei-leelijk en lang haar te teekenen!"

„Maar 't is toch /ïaar\" riep Piet, „want het krult en hooi krult niet".

Anna maakte haar vingers nat, om het portret uit te vegen, maar Piet bemerkte het, en hij keerde de lei om:

„Neen, meisje", riep hij: „ik heb er letters naast geteekend, en die ken jij niet, want je leert nog geen lezen".

„Kan me niets schelen, hoor", riep Anna: .ik speel met de pop".

's Avonds was Anna ook met de pop in de kamer, en zij zat bij een stoel met den rug naar de lamp toe haar pop uit te kleeden, en de hansop aan te trekken.

Piet ging opstaan, liep langs zijn zusje Anna en zei: „Der zit zaagmeel in de beenen hoor, 't zijn geen echte".

„Wel waar", zei Anna: „echte beenen".