is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan en Piet gingen ook heen, doch Piet bleef voor de deur staan luisteren, om nog even door de kier van de deur wat te roepen.

Anna lette daar niet op, en begon tegen de pop te praten:

„Mijn lieve popje,

Jij vriendelijk kopje,

Wat ben je zoet.

Kom bij je maatje Zoo voor een praatje,

En luister goed".

Piet deed de deur een beetje open, zoodat die kraakte, en Anna keek om. Toen riep Piet met een lachend gezicht:

„Kom bij je maatje met je zaagmeelbeenen, Zoo voor een praatje met je zaagmeelbeenen, En luister goed, met je zaagmeelbeenen!"

Toen deed hij de deur toe en liep hard weg.

De kleine Anna drukte haar pop tegen haar gezicht en zei:

Ach lieve kleine,

Je bent de mijne,

Mijn rijke schat;

Nu moet ik zorgen Ook eiken morgen Voor dit en dat.