is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Piet had het goed, en toen zei Jan, welnu, — dan kan je bij dat woord ook de letter schrijven.

| pa — A moe — ^> OE

oom o 00 M'e ^ ^ |E

boe O ^ 0E

Hij teekende ook een la, die kleine Piet en zette er naast, wat hij wist:

la ^ Z> A

En verder „aal", en een trekpot, waarnaast hij schreef „tee"; doch daai niets anders naast schrijven, dan m H>.

De kleine Piet teekende nog meer, een boom = iep; de maan, een boot, zelfs teekende hij een jlesclije met een glas en zette er naast bier.

Opm. Die teekeningen met de nevenschriften (spraakgevoel) zijn ook bestemd voor de klasse.

maan ® AA

enz. enz.