is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Lijst van de leerboekjes I"

Voorbericht *

Methode

Belangrijke opmerkingen XVI

De zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind (theorie). 1

Beeldschrift ^

Woordschrift ®

Lettergreep en klemtoon

Spraakgevoel ^

Klinker en medeklinker 20

Practijk 28

Hoe een letter wordt aangeleerd

Practijk van den 5en ontw. trap

Practijk 5en en 6en ontw. trap "5

Lipletters, (plus 1 en t)

Klankdictee en lezen 8®

Onderkast-letters

Tong-gehemelteletters plus klinkers 51

Eenige klinkers

Eenige tweeklanken

Tand-lipletters ^

Keelletters

Waarnemen van den klemtoon .......

Vertelling (Lettorgr. en Klemtoon) 98