is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

IV. Theorie Hpraakffcvoel . . . . . . 3,17 De Spraakorganen instrumenten, waarop de medeklinkers gespeeld

worden . • • .18

Theorie Spraakgevoel op den omslag: van het hoekje.

Toepassing; van het spraakgevoel, telkens als op den ont-

wikkelingstrap het verschil moet spreken .... 36 Teekens voor het spraakgevoel, at'teekening van den mond . . 23

V. Een klinker, die lettergreep is . . . . .31 Klinkers als bestanddeel van een lettergreep . . 32, 40 Als de overeenkomst niet gehoord wordt . . . .XVII

VI. Het bewust doen worden van de medeklinkers eischt methodische bekwaamheid ........ 3

„Salto mortale" .......... 21

Het verschil moet spreken . . . . . . V, XI, XII Hoe het verschil spreekt ...... 36, 37, 40 en/.

Na het verschil vinde het kind de overeenkomst . 32,33,34 enz.

De medeklinkers kan men noemen, als in 't alphabet, maar:

p is het gefluister in „aap" ...... 37

m is het gebrom in „oom" ....... 38

1 is het gebrom in „aal" ....... 38

De overeenkomst opzoeken in een versje en aanwijzen met het teeken ......... 38, 39 enz.

V, VI. Leergang:

Abel, IEmand, Open, OEster 31 vv.

van de verschillen:

Lipletters (plus L en T):

AAP en AAL 35 vv.

(oop(a) en oom) ......... 35 vv.

AAP en OOM 36 vv.

AAP en MOE 36 vv.