is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Van kind tot man.

„Mocht ik mijn eigen zin volgen — aldus begint Livingstone zijn Zendingsreizen en ondekkingstochten in Zuid-Afrika — dan zou ik het liefst zoo weinig mogelijk over mij-zelven zeggen. Doch verschillende vrienden in wier oordeel ik vertrouwen stel, hebben mij er op gewezen dat, aangezien een lezer er van houdt een en ander te weten van den schrijver dien hij leest, een korte mededeeling over zijn afkomst en vroeger leven diens werk heel wat aantrekkelijker maakt. Dit is mijn excuus voor „het praten over mij-zelven" dat hier volgt. En zoo er een verdediging noodig ware dat ik er een geslachts-beschrijving aan toevoeg, dan zou ik haar gronden op het feit, dat deze slechts kort is en één zaak bevat waarop ik reden heb trotsch te zijn."

In waarheid, de beschrijving die Livingstone, als inleiding tot bovengenoemd werk, van het eerste tijdperk van zijn leven geeft, is zeer kort, en ware het niet dat zij hier en daar kan worden aangevuld