is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hetgeen zijn levensbeschrijver, de Theol. Dr. William Blaikie, ons aan de hand doet, wij zouden van de eerste jeugd en de jongelingsjaren van den grooten man die zoo bescheiden was, bijzonder weinig weten. Het volgende kunnen wij er thans van mededeelen.

De voorouders van David Livingstone woonden oorspronkelijk op het eilandje UI va, het „wolveneiland", aan de westkust van Muil in Argyllshire, Schotland. De oorspronkelijke, Keltische naam der Livingstone's was Mc Leay, dat zooveel als „zoon van den geneesheer" beteekent. De eigenaar er van was waarschijnlijk de een of andere zoon van den beroemden Beatoun, die eens het ambt van geneesheer bij den Heer der eilanden bekleedde. Deze naam verdween echter en ging over in den Saksischen naam „Livingston", later door den ontdekkings-reiziger zeiven in „Livingstone" veranderd. Livingstone vertelt ons hoe zijn overgrootvader viel in den slag bij Culloden, strijdende voor den ouden koningsstam en den Pretendent, en hoe zijn grootvader een kleine boer was op UI va, waar zijn vader geboren werd.

De Schotsche Hooglanders, waaronder ook de eilandbewoners aan de westkust van Schotland te rekenen zijn, waren van oudsher een krachtig en pittig volk dat zich voornamelijk met veeteelt bezig hield. Zeer ruw in den ouderen tijd en lang daarna nog weinig beschaafd, zij hadden met een weelderige fantasie, waarvan de talrijke sagen en legenden