is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man had daar van veel verdriet, vooral om het lot dat zijn zoon Charles trof; deze, eerste klerk opliet kantoor van den Heer Henry Monteith te Glasgow, was geprest om aan boord van een oorlogsschip te dienen en sneuvelde spoedig daarop in de Middellandsche zee. Zooals gezegd, bleef er één zoon thuis. Deze heette Neil; hij begaf zich in den theehandel en bracht het grootste gedeelte van zijn leven te Blantyre en Hamilton door.

Neil Livingstone — Davids vader — was iemand die door zijn vriendelijkheid en degelijkheid van karakter veel invloed uitoefende op allen, die met hem in aanraking kwamen. Hij was zeer gezien onder zijn klanten. Van zijn jeugd aan was hij een groot liefhebber van lezen, vooral als het boeken over godsdienst waren. Zijn lectuur had hem goed ontwikkeld en, daar hij zeer wel bespraakt was, maakte hem dit bijzonder gezellig en leerzaam in den omgang. Hij bezat de gave om hetgeen hij gelezen of opgemerkt had op boeiende wijze aan anderen mede te deelen. Het was een ernstig man en zijn geheele leven was gewijd aan plichtsbetrachting en de vreeze Gods. In menig opzicht had hij iets dat hem van andere menschen onderscheidde, en hij was zelfs in enkele dingen zijn tijd vooruit. Reeds als jongen had hij in zijn omgeving de slechte gevolgen van onmatigheid waar kunnen nemen; daarom was hij, om anderen door voorbeeld te steunen en te sterken, een beslist geheel-onthouder geworden, trots den spot en de tegenkanting die