is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekenaar en verdediger van het plechtige Verbond dat — oorspronkelijk in 1638 door het Schotsche parlement opgemaakt, in 1643 door het Engelsche overgenomen en in 1743 hernieuwd — tot strekking had: het behoud van den gereformeerden Godsdienst in de Kerk van Schotland en uitroeiing van pausschap en prelatendom. David, Gavins zoon, — naar wien de zendeling-reiziger die ons bezig zal houden, genoemd werd — was een man van hetzelfde type als zijn vader. Hij kreeg zijn eerste godsdienstige indrukken op zijn achttiende jaar tijdens een dienst in de open lucht, geleid door een van de Afscheiding van Erskine. Het ging bij die gelegenheid geweldig sneeuwen en nog vóór dat de preek geëindigd was, stond het volk tot de enkels in de sneeuw.

Doch David Hunter placht later te zeggen dat hij dien dag niets van koude gevoeld had. Deze Hunter huwde met Janet Moffat en leefde eerst in betrekkelijk goeden doen te Air drie, waar hij een eigen huisje met wat grond bezat. Zijn vrouw stierf, toen Agnes — hun dochter, later de echtgenoot van Neil Livingstone — nog pas vijftien jaar oud was. Agnes had haar moeder geheel alleen opgepast tijdens haar langdurige ziekte en zóó zorgvuldig haar in alles geholpen, dat de predikant van de familie zijn hand op haar hoofd legde en zeide: „Een zegen zal je volgen, mijn meisje, voor het betrachten van je plicht jegens je moeder." Spoedig na den dood van zijn vrouw kwam er voor Hunter een keer in zijn