is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te trekken van allerlei geraas of geluid om hem heen, zoodat hij later met het grootste gemak kon zitten lezen of schrijven te midden van rondom hem spelende kinderen of dicht onder den zang of bij den met veel luidruchtigheid gepaard gaanden dans der wilden. De veelzijdigheid van zijn karakter kwam reeds vroeg aan den dag. Want, daar hij niet te vreden was met lezen alléén, placht hij, als er maar eenigszins gelegenheid toe was, met zijn broeders in den omtrek rond te dwalen om botanische, geologische en zoölogische voorwerpen bijeen te brengen voor een kleine verzameling, die hij had aangelegd. Dit geschiedde naar aanleiding van een boek over plantkunde — Culpepper's Kruidboek — dat hij in handen had gekregen. Kwam hem soms een zalm in den weg, als hij naar forellen vischte, dan zag hij, hoewel geen opzettelijke strooper, er volstekt geen been in om dezen te naasten. Op dat punt had hij nog echte jongensopvattingen, die zich later natuurlijk heel wat wijzigden. Zoo moet het eens gebeurd zijn dat hij in een zalmkreek — eigenlijk verboden vischwater — een kleinen zalm te pakken kreeg. Openlijk kon hij den buit niet naar huis vervoeren, doch jongens zijn vindingrijk. Hij had zijn broer Charles bij zich, en weldra was de zalm in diens broekspijp verdwenen.

Zij konden zich bijna niet goed houden toen een ieder, dien zij op hun weg in het dorp tegenkwamen, medelijden betoonde met het zoo deerlijk opgezwollen been van den armen Charles! Deze tochten in