is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den omtrek met zijn broeders — waarvan de een later naar Canada ging en de ander, de jongste, predikant werd in de Vereenigde Staten — gaven krachtig voedsel aan David's aangeboren liefde tot de natuur. Hoewel het dikwijls gebeurde dat de broeders zóó hongerig en vermoeid terugkeerden, dat de dominee-in-hope er van huilde, ontdekten zij toch zóóveel dat nieuw en belangrijk voor hen was, dat de tranenstorter het niet kon nalaten, er bij een volgende gelegenheid toch maar weer mede op uit te trekken. Ook de sterrenkunde vond in David een beoefenaar. Doch het is blijkbaar dat de bron niet zuiver was, waaruit hij zijn dorst naar kennis op dat gebied zocht te lesschen, doordien er tevens een soort van leer in sterrenwichelarij uit opborrelde; hij raakte ten minste zóó diep verward in laatstgenoemde wetenschap (?l dat er in zijn jeugdigen geest een vermoeden begon op te schemeren, dat hij met dit diepzinnig soort sterrenbestudeering bezig was „zijn ziel en lichaam aan den duivel te verkoopen." Het katoenspinnen op de fabriek — hij was zijn negentiende jaar ingetreden toen hij tot spinner bevorderd werd — was een zwaar werk voor iemand met zulk een levendigen en rusteloozen geest als David bezat. Doch het betaalde goed. Zóó goed zelfs dat, als hij des zomers dezen handenarbeid verrichtte, hij van het gespaarde geld in staat was des winters in Glasgow de medische en Grieksche colleges en de lezingen over theologie door Dr. Wardlaw te volgen en bovendien zich-zelven te