is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door- en overgang gemaakt had, zendeling worden. Hoe hij dat werd, bespreken wij in een volgend hoofdstuk.

Als hij later op zijn leven van moeite en arbeid in zijn jonge jaren terug zag, kon hij zich niet anders dan dankbaar gevoelen dat juist dat moeitevolle zulk een belangrijk element in zijn opvoeding en leiding gevormd had; al vroeg werd hij er door geoefend om moeilijkheden onder de oogen te zien en de lasten des levens te dragen. Had hij, naar hij zegt, zijn leven nóg eens moeten leven, hij zou het liefst zijn begonnen in deze omgeving en weder dezelfde moeilijke leerschool hebben willen doormaken.

Véél had hij aan zijn ouders, veel aan zijn omgeving te danken. Ja, maar óók aan zijn afstamming. Want door deze stroomde er Hooglandsch bloed in zijn aderen. Hij bezat dan ook al de eigenschappen, die den Hooglander in het bijzonder kenmerken en hem in menig opzicht onderscheiden van zijn Engelsche medebroeders. Dat Hooglandsch bloed matigde de democratische invloeden waaraan hij in zijn jeugd was blootgesteld, toen hij leefde onder de katoenspinners van Lanarkshire. Het stelde hem in staat zich de verhouding der Afrikaansche stammen tot hunne hoofden gemakkelijker in te denken, een verhouding die hij — anders dan menig ander zendeling—zocht te bewaren door haar te zuiveren door middel van den invloed van het Christendom. Het openbaarde zich in de doortastendheid en den durf, die zoo merkwaardig bij hem gepaard gingen