is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

David wordt zendeling-geneesheer.

Zooals wij reeds zeiden, had David besloten zendeling te worden. Hij deelde dit besluit voorloopig alleen mede aan zijn ouders en aan den met deze bevrienden predikant van Ham ilton, Dr. John Moir. Zij waren bijzonder met zijn plan ingenomen en moedigden hem sterk aan in zijn goede voornemens. David hoopte de noodige voorbereidende studiën te verrichten zonder eenigen onderstand van anderen. Met niet al te groote onkosten had hij zich gemakkelijk kunnen voorbereiden tot gewoon zendeling. Doch dat lag niet in zijn bedoeling. Destijds bevond zich de zendeling Gutzlaff, die in China werkzaam geweest was, te Londen. Deze deed een vurig beroep op het Engelsche volk, de jongelieden ernstig opwekkende om zijn mede-arbeiders te worden in het groote Chineesche rijk. Vooral ook deze roepstem van Gutzlaff had David doen besluiten zich geheel aan de zending te geven. De jonge man wilde zich zooveel mogelijk vormen naar het voor-

David Livingstone 3