is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou hem later in Afrika, als karig bezoldigd zendeling, uitstekend van pas komen.

Overtuigd als hij was van de noodzakelijkheid van medische kennis voor een zendeling, hield hij als bijdoel voor oogen den doctorstitel te behalen. In den winter van 1836 en 1837 zou hij zijn eerste haltjaar te Glasgow doorbrengen. Op een kouden wintermorgen stapte David met zijn vader langs den dik besneeuwden weg naar die stad om, afgaande op een lijstje door een vriend verstrekt, naar kamers te kijken. Doch die van het lijstje waren te duur. Den geheelen dag bleven zij zoeken naar goedkooper, en ten laatste vonden zij een kamertje van 2 shillings of ƒ 1.20 per week. Den daarop volgenden dag begon hij reeds de lessen te volgen, waarvoor hij 12 pond of ƒ144 had aan te reiken. David voelde zich erg eenzaam toen vader weg was, doch hij begreep dat hij wel wat anders te doen had dan toe te geven aan melancholie en heimwee. Spoedig ontdekte hij dat zijn kostvrouw er zeer communistische begrippen op nahield met betrekking tot zijn thee en suiker, en daar hij een vijand van dat stelsel was, besloot hij naar een ander verblijf uit te zien. Hij slaagde er in ergens anders een betere kamer en bediening te krijgen tegen een halve kroon (/1.50) per week. Toen in April de halfjaarlijksche winterlessen gesloten werden, keerde hij naar Blantyre terug en ging hij weer op de fabriek werken. Doch het was hem niet mogelijk voor het tweede semester geld genoeg te verdienen; hij was daarom genoodzaakt wat geld