is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolgingen, ja ze zelfs van voedsel zou voorzien. De bevolking was dood-eerlijk; Livingstone vermiste nooit iets uit wagen of woning, terwijl alles toch open en bloot lag als hij zijn vele zieken behandelde. Zijn doel was nog steeds: uitzien naar een geschikt zendingspunt als centraalpunt voor deze geheele dicht bevolkte streek. Het was jammer dat de helper die onder Boebi's volk was aangesteld, hevige koortsen kreeg en Livingstone hem dus later op de terugreis weder mede moest nemen. Boebi zelf werd niet lang daarna vreeselijk gewond door een ontplofting van kruit, dat vermengd met allerlei tot pulver verbrande wortelkruiden, een van zijn toovenaars aanwendde om hem te onttooveren, — zoodat hij aan zijn wonden stierf. Op deze reis was Livingstone in de gelegenheid een deel van de groote K a 1 a h a r iwoestijn door te trekken en leerde hij Sekómi, een hoofd van de Bamangwato, kennen. Deze Sekómi ontving hem zeer vriendelijk, doch daar Livingstone hem niet kon verschaffen wat hij wenschte — inneembare geneesmiddelen in den vorm van een drank, om zijn, naar hij gevoelde, zoo zondig hart door een flinke teug te genezen en te bekeeren — wilde hij niets meer van den zendeling weten. Naar een ander geneesmiddel, Gods Woord, wilde hij niet luisteren. Bij de Bakaa ') gelukte het Livingstone

1) Balcaa, Batóka, Babisa, Bawé, Ajawa, Manganja, M a k o 1 ó 1 o, enz. enz. zijn op zich zelve reeds meervoudsvormen. M a, B a, A zijn voorvoegsels die het meervoud aanduiden en die de Arabieren in Wa veranderen, b.v. Wanyassa, de Nyassers, bewoners van het N y a s s a-meer, W a b i s a, die zich zelve Babisa en soms A v i s a noemen. Wij vonden het niet noodig aan woorden die reeds meervouden zijn nog een s toe te voegen.