is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzot op de jacht. Evenzoo met dansen en muziek. Hield het hoofd van bierdrinken, dan vond ieder behagen in een sterken dronk. Doch nu ik het Woord van God liefheb, wil geen een van mijn broeders zich bij mij voegen!"

Hiervan was vooral ook de zendeling de onschuldige oorzaak. Daar er wegens gebrek aan hemelwater dorst werd geleden, werd het uitblijven van den regen aan de tegenwoordigheid van den Christenzendeling geweten. Dorheid van het land sleepte natuurlijk gebrek aan gewassen en daardoor ook aan levensmiddelen na zich. Nu was, zooals de regendokter — en met hem de bevolking — meende, Livingstone de oorzaak van dit alles. En met een hongerige maag en een dorstige keel huichelt men niet licht ter wille van zijn meerderen, als men overtuigd is dat deze de oorzaak niet weg willen bannen! De Bakoeënen geloofden dat Livingstone hun opperhoofd steeds in een soort van magische betoovering hield, en Sesjéle stond bekend als een bekwaam regenmaker die, zooals hij ook zelf ter goeder trouw geloofde, door middel van „medicijnen" regen kon verwekken. Het was, naar deze dikwijls zeide, voor hem moeilijker hieraan zijn geloof op te geven dan, naar den eisch van het Christendom van eenige andere zaak afstand te doen. Zoo kwam er dan ook thans schier eiken avond een deputatie van Sesjéle's vroegere raadgevers met het verzoek tot den zendeling, toch voor dezen éénen keer toe te willen staan dat het opperhoofd zij het dan ook slechts enkele regen-

David Livingstone 6