is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen geboren en alleen in deze belangrijke periode van hun leven hadden zij de kinderen om zich heen. Veel tijd om zich met zijn kleinen te bemoeien had de zendeling-dokter niet. Van spelen met zijn kinderen was haast nooit sprake. Gemeenlijk was hij 's avonds zóó vermoeid van den handen- en geestesarbeid van dien dag dat er niet veel lust tot stoeien in hem overbleef. Wanneer men nagaat hoe hij met zijn uren woekeren moest, is dit licht te begrijpen. Hij was gedwongen letterlijk van alles aan te pakken: hij moest huizen en scholen bouwen, tuinen in cultuur brengen en op allerlei wijzen allerlei plannen uitdenken om water te verkrijgen, dat bij de merkwaardig lange droogte al schaarscher en schaarscher werd. Eens was zelfs de opgeworpen dam weder doorgebroken en moesten dam en kanaal weer worden hersteld. Als zendeling had hij om den anderen avond zendingsbijeenkomsten te houden en des Zondags te preeken, en bovendien alle mogelijke gelegenheden aan te grijpen om de bevolking voor Christus te winnen. Als Europeesch dokter had hij zich te bemoeien met de meer ernstige ziektegevallen, waarmede de inlandsche dokters geen raad wisten. Als man van wetenschap kon hij het niet nalaten waarnemingen te doen, voor verzamelingen te zorgen, over aard-, aardrijks- en weerkundige en andere problemen na te denken en zóó mede te werken aan de oplossing van het vraagstuk betreffende de samenstelling en de gesteldheid van het vasteland van Afrika. Als bevorderaar van de zending moest hij