is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reisde de zendeling nu heen. I lij zag dat diens volk een rustig en ijverig volk was en dat het zeer gaarne een inlandseh zendeling in hun midden wilde hebben. Doch eerst moest er een overeenkomst met den Kommandanf van Transvaal getroffen worden. Na aan twee Christen-inlanders — Paulus en diens zoon Jakob — tijdens zijn afwezigheid de leiding der zaken te hebben toevertrouwd, begaf hij zich, thans vergezeld van zijn vrouw en den kleinen Robert, voor de tweede maal op reis. Ook de ons bekende Mebalwé, zijn godsdienstonderwijzer, ging mede. Het bedroefde Livingstone zeer op deze reis te moeten zien dat de Bak ha tl a-stammen, die wel de vredelievendste en rustigste onder de Betsjoeanen waren, zooveel van di Loeren te lijden hadden. Vooral hinderde het hem dat er ook blijkbaar twist werd gezocht met Sesjéle. Het kon zijn dat de gewezen „trekkers" in hun recht waren ten opzichte van andere stammen, — voor de Bakhatla en het volk van Sesjéle meende hij gerust in te kunnen staan. Toen de zendeling met den Kommandant sprak, dien hij Gert Krieger noemt, nam deze zijn voorstel tot vestiging van een inlandseh zendeling onder de Bakhatla zeer gunstig op. Doch er kwam een hinderpaal in den weg. Dicht bij de voorgestelde vestigingsplaats woonde een Hollandsche Boer die zich een aartsvijand van alle zending betoonde. Hij had zich niet ontzien te verklaren dat de passendste wijze om eenig inlandseh zendeling te behandelen, zijn zou: hem te dooden. Livingstone gevoelde daarom niet