is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter, dat ook het goede wist te waardeeren in anders denkenden en anders geloovenden of in hen, die tot een ander volk behoorden, — zou een roofpolitiek, zooals in deze tijden door de Engelschen ten toon wordt gespreid, nimmer hebben goedgekeurd. Hij zou aan de zijde gestaan hebben van die betrekkelijk weinigen onder zijn volk, die de wijze van oorlog voeren tegen de Boerenrepublieken als een schande beschouwen voor een Christen-natie, zooals Engeland voorgeeft te zijn. En daarom was het ook jammer dat ook hij de Boeren niet genoeg van hun betere zijde heeft leeren kennen en, afgaande op hetgeen hij van hen gehoord had en zelf had gezien en later door hen ondervonden, een minder gunstig oordeel over hen moest vellen. Het zou echter de vraag zijn of Livingstone door een vestiging voor goed in de streken der Boeren wel het grootsche werk had kunnen volbrengen, waartoe de omstandigheden hem thans als van zelf brachten. Ook hierin kan men Gods leidende hand in zijn leven bespeuren.