is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Het 'Ngaini-meer cn de Makolólo.

Zooals wij reeds vroeger aangaven was de droogte ook mede naar Kolóbeng gevolgd. Er stond thans zóó weinig water in de rivier, dat deze bijna ledig was en men de tuinen niet voldoende kon besproeien om de gewassen in het leven te houden. Het gebrek aan voedsel door de droogte verplichtte de mannen dikwijls om op groote afstanden te gaan jagen, en de vrouwen om sprinkhanen te verzamelen die, geroosterd tot poeder en door aanmenging tot koeken gekneed, een zeer smakelijk voedsel opleverden. Door dit alles was bijna niemand meer in de gelegenheid geregeld kerk en school te bezoeken. En ook zelfs de Zondag werd door een en ander verwaarloosd. Als Kolóbeng moest worden opgegeven, waar zou Livingstone dan heen trekken ? Het geschikst was te zien of men zich niet in het land van Sebitoeane, hooger-op, zou kunnen vestigen. De zendeling kon dan tevens aan zijn groot verlangen voldoen om het 'Ngami-meer, welks oevers nog door geen Euro-