is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigd dat meer noordwaarts een gezonder streek moest bestaan. Toen kwam voor het eerst de gedachte bij hem op of er ook een weg gevonden zou kunnen worden door het binnenland heen naar zee, het zij dan naar de oost- of wel naar de westkust. Hij wilde beproeven dien te vinden, mits het Genootschap het goed vond. Slaagde hij er al niet dadelijk in, hij zou niet den moed opgeven. Zijn lievelingsspreuk was steeds als hem iets niet gelukte: „Beproef het nóg eens!"

Naar Kolóbeng terug gekeerd, beviel zijn vrouw van haar vierde kind, een dochtertje. Doch dit stierf tot groot verdriet van de ouders reeds binnen den tijd van zes weken aan een epidemische ziekte, die daar op dat oogenblik onder de kinderen heerschende was. Ook de moeder zelve kreeg een ernstigen aanval der ziekte, gepaard met een gezichtsverlamming aan de rechterzijde van het gelaat. Daar thans veel rust voor haar noodig was, ging het gezin voor een poosje naar Koeroeman. Livingstone had eigenlijk verder naar Kaapstad door moeten gaan om zich te laten opereeren aan de huig. Doch hij wilde thans zijn zwakke vrouw niet verlaten en daarom trachtte hij zijn schoonvader Moffat over te halen de operatie te beproeven. Toen alles er voor in gereedheid gebracht was durfde deze het echter niet aan, daar hij zich niet voldoende vertrouwde op het gebied der edele snijkunst.

Sebitoeane, die gehoord had van Livingstone's pogingen om hem te bereiken, zond een troep mannen