is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaai ne toe over. Doch de begeerte om de geweren te bezitten had de overhand, en zóó werden acht oude geweren tegen even zooveel jongens ingewisseld. I Iet waren geen eigen doch gevangen genomen kinderen van zwarte stammen, die zij hadden overwonnen. Ook later is het den zendeling nooit voorgekomen in Afrika dat ouders hun eigen kroost verkochten. Doch hiermede was de verderfelijke besmetting der slavenj acht in het land der M a k o 1 ó 1 o ingeslopen. Want het bracht deze er toe met gebruikmaking van de geweren andere stammen te overrompelen, het vee te naasten en de gevangen genomenen als slaven te verkoopen. In dat jaar waren er minstens tweehonderd gevangenen verkocht. Voor drie Engelsche geweren leverden zij later aan eenige Arabieren van Zanzibar nog een dertig andere gevangenen uit. Hierover met elkander sprekende kwamen én zendeling én jager tot de conclusie dat alléén wettige handel in artikelen die gaarne begeerd werden door de inlanders, in ruil voor ivoor, was, struisvogelveeren of andere producten van het land, het beste middel zou zijn om aan dezen afschuwelijken handel in menschen een knak te geven.

Den 13cn Augustus trokken de reizigers weer heel langzaam naar Kolóbeng terug. Onderweg beviel Mevr. Livingstone den 15en September van een welgeschapen zoon die, uit erkentelijkheid jegens den medereiziger en jager, William Oswell gedoopt werd. De terugreis naar Kolóbeng was bijzonder voorspoedig. In alles was blijkbaar God mét hen. Living-