is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog iets anders blijkt uit de brieven, geschreven in dezen tijd. Livingstone was zich zeer goed bewust van het groote gevaar dat hij liep, dat de zendeling zou kunnen óndergaan in den ontdekkingsreiziger. En het was ontwijfelbaar dat, afgezien van de grief die velen hem er van maakten dat hij, naar het hun voorkwam, maar te veel scheen te vergeten dat zijn gezin toch óók rechten op hem had, de opmerkingen, die over het eerstgenoemde gegeven werden, niet van allen grond ontbloot waren. En toch — in hart en ziel was hij zendeling en bleef hij zendeling, zijn geheele leven lang. De ontdekkingen die hij deed — b.v. die van het ' N g a m imeer — kwamen hem zelf veel minder belangrijk voor dan de gelegenheid, die zich voor hem aanbood om overal in nooit te voren bezochte streken te wijzen op het Koninkrijk Gods en éénige kennis aan te brengen van het bestaan van een godsdienst, die eiken bestaanden vorm van godsvereering te boven ging. Het wangedrocht van den slavenhandel had zijn gezichteinder breeder gemaakt en hem de noodzakelijkheid aangetoond van een handelsomwenteling over geheel Afrika, vóór en aleer in eenig gedeelte daarvan iets goeds en van blij venden aard kon worden uitgewerkt. Het plan dat hij zich nu gevormd had en dat werkelijk tot achtergrond had de bevordering der zending, zou voor hem zeker de kansen op gevaar vermenigvuldigen. Ernstig had hij dan ook overwogen of hij volkomen bereid zou zijn dit offer te brengen, ja zich des noods ge-