is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 Pond, 16 sh. of ƒ380.60. Nadat hij zijn plannen aan Sekelétoe had blootgelegd, nam deze op zich hem van al de benoodigdheden voor de verdere reis te voorzien. Tóch had hij den zendeling-dokter liever bij zich gehouden, en vooreerst liet hij hem dan ook niet gaan. Livingstone overwoog nog bij zich-zelven, of hij hier niet een zendingspost zou kunnen vestigen. Sekelétoe begon zooveel van hem te houden en hij was zoo aanhankelijk, terwijl de godsdienstoefeningen bijzonder goed slaagden, daar deze vaak door tusschen de 500 a 700 lieden bezocht werden. Maar de koorts, de koorts! Kon en mocht hij hier zijn gezin brengen? De Makolólodie hier woonden, waren slechts het geringe overschot van het volk dat Sebitoeane eens uit het warmere klimaat in het zuiden hierheen gevoerd had. 1 let meerendeel was slachtoffer geworden van de koortsen, waaraan zij sterker onderhevig waren dan de zwarte stammen — zij zeiven waren donker-geel of van een koffie-en-melk-kleur - die zij aan zich hadden onderworpen. Hij moest dus wel verder trekken en naar een gezonder streek zoeken. I lij besloot dan ook een tocht naar het land der Barotsi te doen en dit te gaan bezien.

lijdens zijn verblijf te Linjanti predikte Livingstone herhaaldelijk op de Kot la, een groot open plein met eenige schaduwrijke boomen, midden in de stad. Het volk luisterde over het geheel zeer geduldig naar zijn preeken, doch was de dienst afgeloopen dan ging het zich, het voorbeeld volgend van