is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen oogenblik langer wilde vertoeven, zóó afgrijselijk vond hij de plek. Hij deed nog zijn best hun de zonde van bloedschuld duidelijk te maken en een tafereel van het laatste oordeel te schetsen, dat werkelijk wel eenigen indruk op hen maakte.

Sekelétoe werd overal in deze streken door zijn onderhoorigen met groote vreugde ontvangen. Men bracht geregeld ossen, melk, bier, enz. ten geschenke, zoodat het den reizigers aan niets ontbrak. Het volk toonde zijn uitgelatenheid door dansen en zingen. Die dansen waren een heel karwei! De dansers stonden nagenoeg naakt in een kring, met knuppels of kleine strijdbijlen in de hand, elk brullend in de diepst mogelijke tonen. Het eene been werd opgelicht en daarmede tweemaal achter elkander met geweldige kracht op den grond gestampt; dan volgde het andere been, waarmede slechts één keer gestampt werd. Dit was de eenige gemeenschappelijke beweging. Armen en hoofd werden daarbij naar allerlei richtingen gezwaaid en gebogen onder het voortdurend gebrul en aanhoudend stampen op den grond. Dit laatste deed een dichte wolk van stof opstijgen, zoodat na afloop van dezen eigenaardigen dans de dansers als het ware in een circus stonden, door deze stofbewerking in den bodem uitgehold. Livingstone zegt dan ook dat een dergelijke manier van zich aan te stellen misschien ineen krankzinnigengesticht op zijn plaats zou geweest zijn, doch deze oude mannen met grijze baarden en deze aankomende jongelingen zich hier in Gods vrije natuur zóó te zien aanstellen,