is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

offerande voor: de beelden waren op persoonsgrootte en men zag Abraham op het punt om het opgeheven mes in het lichaam van den knaap te stooten. De zendeling gaf er de uitlegging bij en er werd zeer goed en onder de grootste stilte geluisterd — ook door de dames van het hof. Doch toen hij de plaat uit de gleuf zou trekken om er een andere voor in de plaats te stellen, scheen het alsof het opgeheven mes zich naar het vrouwen-gevolg heen richtte en in haar lichamen zou neerdalen in plaats van in dat van Izaük. „O moeder, o moeder!" gilden al de hofschoonen op eens met die echte natuurkreet van kinderen en menschen in de benauwdheid, en wég stoven zij holderdebolder over elkaar, over kleine afgodshutjes en ledige blikken heentuimelende. Geen harer durfde terug te keeren, hoe er ook toe aangemaand. Sjinté hield dapper stand en liet zich later vol belangstelling de machinerie verklaren. De lantaarn — een geschenk van den Heer Murray, den vroeger genoemden jachtliefhebber — werd zeer populair onder de Makolólo en de Balonda; zij was een uitnemend middel om hun uit den Bijbel te vertellen. Altijd werd weer naar een vertooning verlangd en het volk kwam zelfs van verren afstand om de platen te zien en de uitleggingen te hooren.

Den 26e" Januari werd afscheid van Sjinté genomen onder allerlei plichtplegingen en wisseling van geschenken. Onder andere ontving de zendeling als geschenk een zeeschelp of zeekatje aan een kettinkje