is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, als een onderscheidingsteeken in deze streken, van zeer groote waarde was; voor twee er van kon men een slaaf koopen en vijf hadden de waarde van een olifantstand van 10 Pond of ƒ120. Sjinté zorgde ook voor een — naar hij zeide — betrouwbaren hoofdgids, Intemése genaamd, en voor acht andere gidsen, tevens dragers. Onze Amazone en haar man werden door oom met een handelsopdracht naar Sekelétoe teruggezonden. Op een boodschap en aanmaning van Intemése zorgden de bewoners der dorpen op hun weg voor voldoend voedsel, ja er werd zelfs méér gegeven dan hetgeen Livingstone en de zijnen van Sjinté plachten te ontvangen. De mannen der IS a 1 o n d a waren met zacht bereide huiden van kleine dieren bekleed; de vrouwen daarentegen gingen wel niet, evenals de vroeger genoemde Marenko, geheel maar toch zoo goed als naakt. Zij waren zich er blijkbaar niet van bewust hoe ongepast dit voor het oog van een Europeaan stond. Zij van haar kant konden haar ernst niet goed bewaren bij het zien van de vrij wel naakte Makolólo, daar zij nu weer niet aan naakte mannen gewoon waren. Tot groote grief van deze mannen lachten de jonge meisjes, zoodra zij maar even voorbij waren, hen achter hun rug uit.

Men kwam nu in een streek waar meer vraag was naar katoenen stoffen dan naar kralen en versierselen: dat was voor Livingstone een heele misrekening. Ook Intemése viel niet erg mede, daar hij allerlei aanleidingen zocht om zich niet te haasten

David Livingstone 11