is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen. Als zij genoeg geld naar hun zin verdiend hadden keerden zij gemeenlijk naar hun vaderland terug. Zij leefden meestal met inlandsche vrouwen, ook al waren zij in hun vaderland gehuwd. Aan hen verkocht Livingstone de olifantstanden die Sekelétoe tot den verkoop had medegegeven; de M a k o 1 ó 1 o waren verbaasd over den prijs die hier er voor gemaakt werd. Twee musketten, drie vaatjes kruid en een voorraad Engelsche katoen en baai, voldoende om al de manschappen in de kleeren te steken, en voorts een partij groote snoeren kralen: dat alles voor één tand! Aan hen die gewoon waren twee tanden voor één enkel geweer te geven, veroorzaakte dit groote vreugde. Met een anderen tand werd een voorraad katoen, waarin hier veel handel gedreven werd, gekocht om de reis naar de kust te kunnen bekos tigen. Voor de twee overblijvende tanden werd geld genomen om voor Sekelétoe een paard, enz. in

Loanda te koopen.

Thans ging het weder op weg. Te Ambaca trof Livingstone een Portugeesch kommandant aan, die een weinig Engelsch sprak. Deze raadde hem sterk aan wat wijn te drinken, als een goed middel tegen de verzwakking waaraan hij leed. En Livingstone liet zich overhalen, daarbij inbreuk makende op een gelofte, in zijn jongere jaren onder vrienden afgelegd, om nooit alcoholische dranken te gebruiken. Hij gevoelde zich echter na het gebruik er zeer door verfrischt en versterkt. Het was het eerste glas wijn dat hij na dien tijd, en nog wel in Afrika,