is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Dwars door Afrika, van de Oostkust naar de Westkust.

Met opzet behandelden wij de reis van Linjanti naar Loanda min of meer uitvoerig, niet alleen omdat zij een der gevaarlijkste en moeitevolste was, maar ook om de volgende reizen, door Livingstone gemaakt, meer in het kort te kunnen bespreken. Met kleine wijzigingen, afhangende van andere omgeving en eenigszins andere omstandigheden, valt er veel voor op al die tochten, dat gelijksoortig is en waarop dus, hoewel in zekeren zin weer op nieuw doorgemaakt en beleefd onder een anderen vorm, niet telkens weder de nadruk behoeft te worden gelegd. De beschrijving van deze reis van Linjanti naar Loanda kan ook beschouwd worden als eens-voor-al kenschetsende hoe door Livingstone in Afrika gereisd werd, om de lankmoedigheid en het geduld ten opzichte van vijandige stammen daarin ten toon gespreid, die telkens en telkens weer ook in latere reizen aan den dag komen en die ook door