is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude kwartieren te Linjanti. Hij deed over dezen terugtocht langer dan over de heenreis. Dit had vele oorzaken. Behalve door hevige regens en ziekte van hem en zijn mannen, werd hij te Pungo Adongo in Angola bovendien een poos opgehouden. Hij moest daar een groote menigte brieven, journaals, kaarten en berichten weder op nieuw schrijven en vervaardigen, daar alles wat hij van Loanda naar Europa verzonden had, met het mailschip de l orerunner bij Madéra in een zwaren storm naar den bodem der zee verdwenen was. Ook de bemanning en al de passagiers waren, met uitzondering van één die gered werd, verongelukt. Had Livingstone zijn aan de Makolólo gegeven woord, om met hen terug te keeren, niet gestand gedaan, dan zou hij voorzeker tot de passagiers van het schip behoord hebben en waarschijnlijk óók zijn verdronken. Dat het een heel werk was, zijn verloren gegane papieren weder te moeten vernieuwen, kan men daaruit reeds opmaken dat hij zijn gewone brieven gemeenlijk op bladen schreef, bijna zoo groot als een nieuwsblad, en hij zijn kaarten en berichten bovendien altijd met de uiterste nauwkeurigheid bewerkte.

Hoe méér hij ook nu weder met de volksstammen op den terugweg in aanraking kwam, hoe grooter hem de ontaarding toescheen waarin zij verkeerden. Maar ook thans ontbrak het niet aan bewijzen van goede gezindheid jegens zijn persoon, zoodat hij overtuigd bleef dat er toch altijd iets in hen moest