is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden weder thuis te brengen. In het land der Barotsi, het eigenlijk tehuis van vele zijner mannen, terug gekomen, werd den 23™ Juli 1855 een dankdag gehouden. Op dien dankdag trokken de mannen het mooiste aan wat zij hadden en deden hun best om, in hun gekleurd pakje en met de gekleurde muts op, er uit te zien als heusche soldaten; zij noemden dan ook zich-zelve „mijn dapperen." Dat zij thans bij de vrouwen van hun land zeer gezien waren, is te begrijpen en bleek ook uit de geschenken die zij ontvingen. Wel was het een tegenvaller voor vele der Barotsi-mannen onder de M a k o 1 ó 1 o, dat er onder hun vrouwen waren die hun man ontrouw waren geworden en een anderen hadden genomen tijdens de twee-jarige afwezigheid. Doch daar zij gemeenlijk meer dan ééne vrouw hadden, troostte Livingstone h°n door te zeggen dat zij er zelfs nu nog meer hadden dan hij en - dus méér dan genoeg!

Nog vóórdat Livingstone en zijn makkers Sekelétoe bereikt hadden, kreeg hij bericht dat een troep Matabili — het volk van Moselikatse — eenige pakgoederen hadden aangebracht, gezonden door zijn schoonvader Moffat. De lange afwezigheid van den zendeling en het uitblijven van brieven hadden bij zijn vrienden, en vooral ook bij de familie Moffat, groote bezorgdheid en angst verwekt. De Heer Moffat was het Matabili-hoofd gaan opzoeken, in de hoop iets van zijn schoonzoon te vernemen, doch deze wist niets van hem. Moselikatse echter nam op