is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij hem toch werd de suiker, waarvan hij zooveel hield, niet naar zijn genoegen bereid. Door de goede zorgen van het Makolólo-hoofd verkreeg Livingstone ook een zeer vertrouwden gids, Sekwéboe geheeten. Deze was als kleine jongen door de Matabili gestolen, dicht in de buurt van het Portugeesche Tette te recht gekomen en aldaar opgegroeid. Hij had reeds verscheidene malen langs de oevers van de Zambési gereisd en was goed bekend met de verschillende dialecten die daar gesproken werden. Hij was nog jong, maar uiterst voorzichtig en in het bezit van een zeer scherp verstand. Den 13an November kwam een deel van het gezelschap over water in kanoes, het andere met de ossen, enz. langs den oever, tot aan het punt waar de Z a m b é s i en de Sjóbe samenvloeien. Vervolgens kwamen zij op de Zam bési aan bij een eilandje, dat de eerste aanleiding vormt tot de beroemde watervallen, waarvan Livingstone wel reeds vroeger gehoord had, maar die hij nog niet had kunnen bezoeken. Zij stortten zich naar beneden als een tweede Niagara, doch waren nóg grootscher en onzettender. *) Hij, de eerste Europeaan op die plek, noemde de vallen naar Engeland's Koningin, Victoria-falls. Dit is de eenige naam die hij ooit in een deel van Afrika heeft toegepast. De boeiende beschrijving, welke hij van deze

') Dwars door de breede Z a m b é s i-rivier loopt een diepe kloof, wel 80 voet breed, waarin de krachtig stroomende rivier — welke wel een breedte heeft op die plaats van 1800 el — tot op een diepte van 320 voet (dit blijkt uit latere onderzoekingen) met geweld naar beneden stort. De kloof zet zich in zig-zag-vorm nog wel een 40 mijl verder voort, zoodat de stroom, deze kloof volgend, ieder oogenblik van richting moet veranderen, van rechts naar links