is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewapende slaven een groot aantal gevangenen onder de stammen gemaakt en een massa ivoor weggevoerd had, doch vervolgens door de vereenigde hoofden was overvallen en gedood. Ook deze Italiaan had, evenals Livingstone, van „vrede" gesproken en zich daarop als een roover gedragen. Van daar hun wantrouwen, dat de zendeling echter gelukkig nog bijtijds wist uit den weg te ruimen. Verderop werden hem weer andere belemmeringen in den weg gelegd en zocht men hem en zijn gids Sekwéboe van zijn troep af te scheiden, om deze des te beter te kunnen overvallen. Daarna hield men hem weer voor een Bazimka of bastaard-Portugees, die zeer gehaat waren bij de inlanders. Door het toonen van huidkleur op borst en armen en het laten betasten van zijn haar, dat niet kroesde als van een halfbloed, wist hij ook dezen argwaan te overwinnen. Daarop was het weder een stamhoofd, 'Mpende genaamd, die het hem bijzonder lastig maakte, hem en de zijnen zocht te beangstigen door lawaai en geschreeuw, met aanval dreigde en groote vuren aanlegde, gevoed door zoogenaamde tooverkruiden, enz. Wat voor moeite Livingstone ook deed in den beginne, hij kon maar geen kanoe's van dezen 'Mpende loskrijgen, zoodat hij moest wachten en zich ophouden en maar niet de rivier kon oversteken. Eindelijk gelukte het hem tóch de noodige kanoe's te verkrijgen. Veel had hij reeds achter den rug, doch hij was verre van gerust over wat hem misschien nog te wachten stond. O, indien de twee heuvelreeksen,