is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den naam van opoffering bestempeld worden, als men in dienst was van Hem die, hoewel rijk, arm werd om onzentwille. Maar geen wonder dat hij onder dit alles de koorts niet van het lijf had kunnen houden! Koorts was in die streken blijkbaar de eenige ziekte; tering, kanker, krankzinnigheid, cholera, enz. waren er nagenoeg onbekend. De streek was schoon en dicht bevolkt, en de bevolking was niet onvriendelijk. Men had hem en de zijnen voor halfbloed-Portugeezen en slavenhandelaars gehouden, en van daar de groote moeite die zij gehad hadden om de stammen zonder de schatting, waaraan de slavenhandelaars hen gewend hadden, voorbij te trekken. Vermoedelijk zou men daar zeer gaarne zendelingen zien. Waar het bij deze op aan zou moeten komen, zou zijn: het toonen van karakter en beslistheid; betoonde eerlijkheid en oprechtheid zouden al heel spoedig de harten der inlanders winnen. Zijn opvatting aangaande zendingsmethode en zendingspractijk was zeer eigenaardig; er was misschien veel voor, doch ook veel tegen te zeggen; zij strookte echter volkomen met eigen aard en aanleg. Wanneer hij een vergelijking trekt tusschen de directe en indirecte resultaten van missie's, tusschen bekeeringswerk en de verspreiding van betere beginselen, dan geeft hij beslist de voorkeur aan het laatste. Niet dat hij de hooge waarde van de bekeering van wien dan ook, onderschatte. Neen, voor ieder in het bijzonder, voor elk individu op zich-zelven was bekeering van het grootst mogelijk gewicht, ook om