is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen het eerst, een plaats worden aangewezen. Doch daar stak plotseling de wind weer op en het schip geraakte de Tunische golf binnen en daardoor buiten gevaar. Van Marseille reisde Livingstone vervolgens over Parijs en Dover naar huis. Hij bereikte ten laatste zijn „lief oud Engeland" den 9cn December 1856. Onderweg had hem een zeer droevige tijding bereikt. Te Caïro werd hem de dood zijns vaders bericht. Deze was veertien dagen ziek geweest en in het volle geloof en in vrede ontslapen. „Gij hadt zoo graag David nog eens terug willen zien, is het niet?" zeide zijn dochter tot hem, toen zijn krachten reeds aan het afnemen waren. „Ja, heel graag, heel graag; maar 's Heeren wil geschiede!" gaf hij ten antwoord. Toen zeide hij kort daarop: „Doch ik geloof dat ik het wetenswaardige van hem tóch vernemen zal. Als gij hem zult zien, zeg hem dan dat dat mijn gedachte was." David had niet minder verlangend begeerd nog eens aan het hoekje van den haard te zitten en zijn vader van alles te vertellen, wat hem op zijn weg wedervaren was. Beider hoop was een hoop die niet vervuld zou worden! Doch bij beiden werd levendig gevoeld dat deze vreugde, die men zoo noode miste op aarde, in nog reiner vorm zou worden gesmaakt in het leven hiernamaals.