is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

In Engeland terug.

Mevrouw Livingstone, vroeger in Afrika „de Koningin van den wagen" en gedurende de reizen voor velen die mistroostig werden en den moed lieten zakken, als het soms niet voor den wind ging, een toonbeeld van vroolijkheid en opgewektheid, en ook hen daardoor prikkelend tot nieuwe levenslust, was in de jaren der scheiding tijdens haar verblijf in Engeland heel wat veranderd. Wij zagen reeds hoe vaak er aan weerskanten brieven waren verloren gegaan en, alsof het spel sprak, waren van de meeste brieven die zoek raakten het juist die, welke de echtgenooten aan elkander schreven. Zij verkeerde daardoor dikwijls in grooten angst over het lot van haar man. Zoo goed als vreemd in Engeland aangekomen, zonder een bepaald te-huis daarna, met een wankelende gezondheid en vier kinderen tot haar last; dikwijls, zooals wij zagen, met groote tusschenruimten zónder eenige tijding van haar echtgenoot; kortom, aanhoudend gekweld door zorgen, zonk haar