is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te openen voor de zaak van het Christendom, en dat Steele, Vardon of Oswell even goed zouden hebben kunnen doen wat hij had gedaan. In zijn dankbetuiging legde hij er allen nadruk op, dat het doel hetwelk hij beoogde — de zending — nooit kon worden bereikt zonder dat de slavenhandel geheel vernietigd en het geheele land voor handel en Christendom geopend zou wezen. Ook aan mevr. Livingstone die tegenwoordig was, werd de noodige lof toegezwaaid, en evenzoo in de bijzondere vergadering — weldra gevolgd door een openbare — van het Londensche Genootschap, door den edelen Lord Shaftesbury gepresideerd. Hier wees Livingstone er in zijn antwoord op, dat het hem in deze zestien jaar gebleken was hoe moeilijk de Afrikaansche stammen voor het Christendom gewonnen en onder den invloed van het Evangelie gebracht kunnen worden. Om kort te gaan, op allerlei wijze werd de zendeling geroemd als reiziger, aardrijkskundige, dierkundige, sterrekundige, en vooral ook als medicus en raadgever op handelsgebied, en werd hem met zijn behaald succès geluk gewenscht.

Zoodra het hem maar eenigszins mogelijk was om zich van zijn eerste verplichtingen los te maken, spoedde hij zich met zijn vrouw naar H a m i 11 o n, om zijn moeder, zijn kinderen en ook andere verwanten te zien. Vaders ledige stoel ontroerde hem geweldig. „Nog dienzelfden eersten avond — schrijft een zijner zusters — vroeg hij alles uit over vaders ziekte en dood. Terwijl een onzer opmerkte dat,