is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkt en deze zinspeelde — onvoorzichtig — in zijn nagebed op zijn aanwezigheid in de kerk. Na den dienst kwamen er nu heele troepen van menschen op hem af om hem te zien, ja verscheidene klommen zelfs over de banken om bij hem te komen en, als het kon, de hand te drukken. Hij noch zijn vrouw hielden veel van opschik. Zij kwamen altijd eenvoudig en toch netjes voor den dag; beiden meenden dat zij dit in de eerste plaats aan zich zelve verschuldigd waren, maar dat dit ook een invloed ten goede kon uitwerken op hun omgeving, de inlanders, daar het hun eenig begrip van behoorlijke en gepaste kleeding kon bijbrengen. Ook pracht en vertoon van anderen trok hen niet aan. Het was voor den beroemden man altijd een kwelllende gedachte naar een voornaam diner te moeten: was hij echter eenmaal aan tafel, dan voelde hij zich spoedig op zijn gemak en kwamen de andere gasten weldra onder den invloed van zijn machtigen geest en zijn gezonden humor.

In Maart werd hij tot eereburger van Londen benoemd; het dokument van zijn benoeming werd hem overhandigd in een doos, die een waarde had van 50 guinjes. Zijn Zendingsreizen kwamen in November 1857 uit en maakten, zooals wij reeds zeiden, een enormen opgang. Er kwamen meer bestellingen dan er exemplaren gedrukt waren en dadelijk moest men aan den gang om boeken bij te drukken. Het werk bracht hem én door de welwillende ontvangst van het publiek én door de