is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkingen aanhield — hulp zou komen. Wij zagen reeds dat er in Dublin een beweging op het getouw was gezet om er bij de Regeering op aan te dringen, Livingstone in zijn plannen te helpen en te ondersteunen. Het voorstel daartoe werd door de Regeering gunstig opgenomen, en nog vóór het einde van 1857 werd de zaak in orde gebracht. In Februari 1858 werd D'. Livingstone in allen vorm benoemd tot H. M's Consul te Kwilimane voor de Oostkust en de onafhankelijke landschappen in het binnenland van Afrika, en tevens aangesteld als hoofdleider van een expeditie die Oost- en Midden-Afrika zou hebben te onderzoeken. Deze benoeming en aanstelling werd door hem aanvaard. Onder zijn gezag zou medegaan een zeeofficier, n.1. kommandant Bedingfield; als plant- en natuurkundige Dr. John Kirk ; als assistent en secretaris Charles Livingstone, zijn broeder; als aardkundige Richard Thornton; als artist en magazijnmeester Thomas Baines, en als scheepsbouwkundige George Rae. Ook zou een lichte stoombarkas worden medegenomen. Livingstone had nog het plan gevormd zelf naar Lissabon te gaan, om den steun en de medewerking van den koning van Portugal en diens Regeering te verkrijgen, doch de gele koorts die toen in Lissabon woedde, en gebrek aan tijd, met het oog op de thans gunstige weersgesteldheid op de Za m b é s i, verhinderden hem hierin. Lord Clarendon beloofde deze zaak voor hem in orde te brengen en Livingstone ontving brieven van de Portugeesche Regeering aan de plaatselijke gouverneurs in Oost-