is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afrika, met aanwijzingen om hem zooveel mogelijk voort te helpen. Later zou blijken, dat deze opdrachten, toen hij ter plaatse was, weder voor een groot deel door nieuwere te niet gedaan waren geworden.

De onderzoekingsreiziger was meer voor een kleine expeditie dan voor een groote, die veel te kostbaar zou worden en waaraan allerlei lasten en bezwaren zouden verbonden zijn. De laatste dagen in Eng< !and werden besteed om alles voor den reistocht te ordenen en tevens te zorgen voor de kinderen die, behalve de kleine Oswell, in Engeland zouden blijven. Ook Mevr. Livingstone zou met de expeditie medegaan, en zij wilde haar jongste kind bepaald bij zich houden. Er had een groote afscheidsmaaltijd plaats, waarbij over de 350 gasten aanzaten, meestal bekende persoonlijkheden uit alle rangen en takken van het openbare leven.

Livingstone's verblijf in Engeland had reeds ontzaglijk veel uitgewerkt. Over het geheel genomen had men zich het binnenland van Afrika altijd zoo eenigszins voorgesteld als een groote, dorre zandwoestijn, en nu bleek het dat het een zeer rijk land was, dat winstgevend zou kunnen worden gemaakt en waarmede een handel zou kunnen worden geopend, die zoowel den Afrikaanschen inboorlingen als den Engelschen ten goede zou komen. De Kaffer-oorlogen en andere verkeerd aangelegde ondernemingen hadden het oordeel over het karakter der inlanders ónzuiver gemaakt en hun een kwaden naam aangebracht. Doch Livingstone, zoowel als zijn