is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich te Mauritius verdronk, deed hun veel leed. Dertig Makolólo waren aan pokken gestorven en zes door een stamhoofd in den omtrek op beschuldiging van tooverij vermoord. Men herinnert zich dat de Portugeesche minister namens zijn Regeering beloofd had Livingstone's volk gedurende diens afwezigheid op staatskosten te onderhouden, zoodat deze daarop kon besluiten nog een poos in Engeland te blijven en zijn dagboeken voor den druk te bewerken. Doch de arme kerels hadden niets van onderstand bemerkt, en door hout te hakken en dit uit te venten, hadden zij een zeer gebrekkig bestaan gehad. De Majoor Siccard daarentegen had hen uit eigen middelen zooveel hij vermocht bijgestaan: hij gaf hun zelfs land en werktuigen om een en ander te kunnen verbouwen.

Men begon nu te onderzoeken in hoeverre de stroomversnellingen op de Zambési, veroorzaakt door het K e b r a b a s a-gebergte, bevaarbaar zouden zijn. Resultaat van dit onderzoek was, dat stoombooten 3 a 4 groote rotsblokken, midden in de rivier gelegen, gemakkelijk zouden kunnen omvaren, doch dat voor zwaar geladen kanoe's door de geweldige kracht van het water de versnellingen groot gevaar moesten opleveren. Hoogerop was een waterval die alle scheepvaart belemmeren zou, uitgezonderd misschien met hoog water. Daar de „Ma Robert" door en door slecht en een boot van slechts 10 paardenkracht was, te zwak dus om door de versnellingen heen te komen, werd aan de Regeering een uit-