is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar de bovenlip twee duim boven het topje van den neus uitsteekt, en vooral als zij lachen, wijl men dan den neus door den ring ziet en onder de omhoog geheven lip de ontbloote, zorgvuldig afgevijlde tanden te voorschijn komen, — is te begrijpen: vooral de oude vrouwen hebben dan veel van een blazende kat of van een krokodil, die zijn kaken openspert. De reinheid liet onder de bevolking der Manganja veel te wenschen over. De mannen waschten zich nooit, en de eenige manier om een lastigen kwant kwijt te raken die, de expeditie een tijdlang geregeld volgend, zoogenaamd van raad wilde dienen en met zijn praatjes iedereen verveelde, was hem te dreigen dat, als hij nu niet maakte dat hij wegkwam, men hem eens flink zou wasschen.

In de hooger gelegen streken van het Sjiré-dal gekomen, gevoelde het geheele gezelschap als het ware de veerkracht toenemen, doordien het klimaat hier zooveel verkwikkender en verruimender was. Livingstone werd er nu volkomen zeker van, dat deze hoogvlakte van het Sjiré-dal de langgezochte plaats was voor handels- en zendingsstations. Zóó zou dus één der belangrijke vraagstukken, waarvoor de expeditie uitgezonden was, thans zijn opgelost! Bovendien was ook in een ander opzicht deze streek uitnemend geschikt voor bovengenoemde stations. Hier toch bevond zich het groote voetpad voor slaven-konvooien van het noorden en noordwesten naar Zanzibar. Dit bleek uit de slavengangen, die men er van tijd tot tijd langs zag marcheeren en