is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

argeloos op ons toekwam, dan zou het op het oogenblik dat het de oogcn opsloeg en de mannen in „zakken" ofte wel broekspijpen zag, de hielen laten zien, verschrikt en in een doodsangst, zooals wij dien misschien ondervinden zouden, wanneer wij aan de poort van het Britsche Museum een tot het leven teruggekeerde Egyptische mummie tegenkwamen. Door het gegil en geschreeuw van het kind stormt de moeder uit haar hut, doch vliegt bij den eersten blik op dat vreeselijke spooksel weer terug. Honden nemen den staart tusschen de beenen en loopen van schrik weg, en kippen laten hun kuikens in den steek en vliegen kakelend op de daken der hutten. Het pas nog zoo vreedzame dorp wordt een tooneel van verwarring en opschudding, totdat op de verzekering, lachend gegeven door onze manschappen, dat blanke menschen geen zwarte lieden eten, de rust terugkeert. Een scherts doet in Afrika dikwijls beter uitwerking dan plechtige verzekeringen. Verscheidene van onze jonge saletjonkers zouden, als zij een Afrikaansch dorp betraden, eens kunnen ondervinden van hoe weinig beteekenis hun opgeblazenheid is, als zij alle schoone meisjes voor hen op de vlucht zouden zien gaan als waren zij gruwelijke inenscheneters; hoe zij, zooals wij er getuige van waren, in een soort van openlijk erkende kwelduivels zouden worden omgevormd, daar de mama's ondeugende kinderen in de verte naar hen zouden toehouden en dan zeggen: „Wees zoet, anders zal ik den blanken man roepen en die zal je bijten!"

Het land droeg overal de sporen van verwoesting door oorlog onder de stammen onderling. Men kwam door een streek, die eens vol dorpen was geweest en waar men nü een geheele week reisde zonder een enkel mensch te ontmoeten. Livingstone hield zich overtuigd dat een kolonie van Europeanen hier onschatbare diensten zou kunnen bewijzen, door de stammen te dwingen in vrede met elkander te leven. „Duizende nijvere inlanders," zegt hij, „zouden met vreugde zulk een kolonie zich zien vestigen en zich vreedzaam op handel en landbouw toeleggen en, niet van de wijs gebracht door oorlogen of geruchten van oorlogen, luisteren naar de reinigende en veredelende waarheden van het Evangelie van Jezus Christus."