is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eens, dat Dr. Kirk zware koortsen kreeg, paste deze allerlei soorten van medicijnen, bekend als koortswerend, op zich toe, doch het baatte niet veel. Hij herstelde echter binnen betrekkelijk zeer korten tijd, na het nu ook eens met de pillen beproefd te hebben, die D'. Livingstone tegen deze soort koortsen had uitgevonden en die gemeenlijk dadelijk aansloegen. Toen men onder de Bazi-zoeloe reisde, ontkwam Livingstone ter nauwernood aan een aanval van een neushoorn die onder toornig snuiven op hem losschoot, juist toen hij zich bukte om een wilde vrucht van den grond op te rapen en nader te bekijken. De neushoorn bleef echter op een manslengte afstand stokstijf voor hem stilstaan en gaf hem dusdoende tijd om zich uit de voeten te maken. Het was alsof het dier, met zijn jong naast zich, in eens door een onzichtbare hand tot stilstand was gebracht. Op een vijftig meters afstands gekomen riep Livingstone, denkende dat zijn makkers bij hem in de buurt waren: „pas op! — en wég vloog het dier, luid snuivend, een geheel andere richting uit. Vóórdat dit ongeval hem overkwam, ging de reiziger gewoonlijk ongewapend uit, doch sinds dien tijd niet meer. Zooals wij reeds zeiden, werd het reisgezelschap overal door de stammen vrij goed ontvangen. Tóch bleek het aan Livingstone meer en meer dat de Portugeesche Regeering, vermoedelijk bevreesd voor den Engelschen invloed die hun voordeeligen handel in slaven zou benadeelen, niettegenstaande de openbare orders om de reizigers zooveel